0949 174 010 uhrinjozef@gmail.com

Nová konštrukcia a nový softvér úľovej váhy.

Na stránke ešte pracujem

Novinky.

Riadiaca jednotka váhy je postavená na procesore ESP32. Displej je použitý Nextion. Namerané údaje môžu byť posielané na server protokolom FTP, MQTT a Blynk. Nastavenie parametrov je možné na displeji alebo cez webové rozhranie. Aktualizácia softvéru je možná cez WIFI alebo cez USB.

Momentálne je naprogramovaná len časť. Nie je dokončený prenos údajov cez mobilnú sieť protokolmi Blynk a MQTT. Cez mobilnú sieť funguje prenos na server protokolom FTP.  Cez WIFI fungujú všetky protokoly. V softvéri sa môžu ešte vyskytovať neodhalené chyby. Softvér do ESP32  tu . Súbor je potrebné rozbaliť a nahrať. Nastavenie softvéru pre flash je v súbore ESP32 Flash.pdf. Aktuálny súbor firmware.bin pre ESP32.

 Sú tu aj súbory pre displeje Nextion NX4832K035 (480 x 320) , NX4832T035 (480 x 320) , NX4024K032 (400 x 240) a Nextion NX3224T028 (320 x 240). Priložený je aj zdrojový súbor pre displej. Ak použijete displej s iným rozlíšením, je potrebné vygenerovať nový súbor v programe Nextion Editor. Pritom je potrebné dodržať číslovanie jednotlivých stránok a komponentov na stránkach. Softvér do displeja je potrebné nakopírovať na microSD, vložiť do displeja a pripojiť napájanie.

K ESP32 je potrebné pripojiť displej, modul čítačky microSD a modul RTC. Ostatné súčasti sú voliteľné: senzory teploty, vlhkosti a tlaku BME280, BMP280, SHT31 alebo DHT22 až 3 váhy cez HX711, GSM modul SIM800L so SIM kartou. Displej je nutný len pri kalibrácii váh. Pri ďalšom použití nie je nutný ale jeho neprítomnosť znižuje pohodlnosť ovládania. Ak použijete BMP280, pre správnu detekciu je potrebné nastaviť jeho adresu na 0x77. Popis je možné nájsť tu.

Zapojenie PINov

Zapojenie je voliteľné. Predvolené zapojenie sa do pamäte nahrá po prvom reštartovaní. Pripojenie jednotlivých komponentov si môžete nastaviť cez web rozhranie. Pokiaľ neviete čo robíte, nechajte pôvodné nastavenie. Pre stabilitu senzorov váhy je potrebné mať kvalitné napájanie riadiacej jednotky a kvalitné tenzometrické senzory. Lacné z Číny majú veľkú teplotnú závislosť.

Prvé spustenie

Počiatočné nahratie softvéru je potrebné urobiť pomocou flash_download_tools -odkaz hore. Potom je už možné aktualizovaný softvér – firmware.bin – nahrávať cez webové rozhranie – OTA update. Po prvom nahratí softvéru riadiaca jednotka vytvorí AP. Z notebooku dajte vyhľadať siete WIFI. Pripojte sa k sieti ESP32. Heslo je 123456789. Cez webový prehliadač sa pripojte k adrese http://192.168.4.1. Na stránke Config nastavte v prvom rade parametre vašej siete WIFI. Nastavenie uložte a riadiacu jednotku reštartujte. Ak ste zadali správne hodnoty SSID a password, jednotka sa pripojí k vašej WIFI sieti. IP adresu jednotky si zistite na routri alebo cez serial monitor. Na stránke Config by už mali byť zobrazené nastavené hodnoty. Zatiaľ neviem zobraziť nastavené hodnoty v časti Protokoly. Pri každom nastavovaní cez web musíte označiť povolené protokoly inak budú zmenené na nepovolené.

Použité moduly

Moduly som nakupoval cez Aliexpress.  ESP32, Nextion displej, SIM800L, MicroSD reader, RTC, 5V zdroj, 3,3V zdroj, NiMH charger tenzometer ZEMIC L6G, 300kg, IP-65, hliník, HX711.  Moduly je možné pozapájať na univerzálnej doske plošných spojov. Ja som si nechal vyrobiť obojstranný plošný spoj. Niekoľko fotografií nájdete v galérii.

**************************************************************************
Zapojenie pinov
13    CS                                    12   
15    DHT22 (AM2303)                        14    Vaha2 SCK
2     Vaha2 DOUT nemôže byť krútená dvojl 27    Vaha3 DOUT
0                                           26    Vaha3 SCK
4     I2C SDA nemôže byť krútená dvojlinka  25    Vaha1 DOUT
16    Nextion RX                            33    Vaha1 SCK
17    Nextion TX                            32    SIM800 RXD
5     I2C SCL nemôže byť krútená dvojlinka  35
18    SDI CLK                               34
23    SDI MOSI
19    SDI MISO
22    SIM800 TXD
*************************************************************************
Zapojenie konektorov
Vrchný

 

1 – SDA         zelený
2 – SCL         oranžovobiely
3 – 3.3 V       oranžový
4 – vaha1 DOUT  hnedý
5 – vaha1 SCK   modrobiely
6 – GND         modrý
7 – DHT22

 

Spodný
1 – vaha2 DOUT  zelený
2 – vaha2 SCK   oranžovobiely
4 – vaha3 DOUT  hnedý
5 – vaha3 SCK   modrobiely