0949 174 010 uhrinjozef@gmail.com
Úľová váha

 

Vlastnosti:

– nepretržité sledovanie hmotnosti až 3 úľov
– farebné odlíšenie úbytku – prírastku
– meranie teploty, tlaku a relatívnej vlhkosti
– dotykový displej
– zobrazenie nameraných hodnôt v grafoch na displeji a na www stránke
Rimavská Sobota – Vinice
Skýcov
Nižná Myšľa
– grafy je možné využiť na signalizáciu znášky – bezznáškového obdobia
– nastavenie zariadenia, kalibrácia váh – cez dotykový displej
– pravidelné odosielanie nameraných hodnôt na server cez GSM alebo WIFI

na displeji sa zobrazuje:
– aktuálna hmotnosť
– hmotnosť včera
– pred 3 dňami
– pred 7 dňami
(Hmotnosti z predchádzajúcich dní sú z toho istého času.
Teda ak je aktuálne 17:25, tak aj váha zo včera, z pred troch dní aj z -7 dní je z 17.25.)
– číslo váhy
– aktuálny čas
– relatívna vlhkosť vzduchu
– teplota vzduchu
– barometrický tlak prepočítaný na hladinu mora
– tlačidlá na prepínanie váh


Popis:

Základná doska:Arduino Mega 2560
Moduly:
– A/D prevodníky HX711
– barometrický senzor BMP180, od v38 možno použiť aj BMP280
– senzor vlhkosti AM2302
– RTC
– SD card
– dotykový IPS diplej 320×240
– WIFI, alebo GSM modul


Zoznam modulov

SIM800L GPRS GSM Module
TFT 3.2″ LCD Shield Expansion Board +3.2″ TFT LCD Module Touch Panel For arduino
SainSmart Mega2560 R3 Board ATmega2560-16AU + ATMEGA16U2
8 Channel I2C IIC Logic Level Converter Module Bi-Directional for Arduino
ESP8266 Serial WIFI Wireless Transceiver Module Send Receive LWIP AP+STA arduino
New Weighing Sensor AD Module Dual-channel 24-bit A/D Conversion HX711 Shieding x počet váh
IIC Precision RTC Real Time Clock Memory Module For Arduino DS3231 AT24C32
BMP180 Replace BMP085 Digital Barometric Pressure Sensor Module For Arduino
alebo BMP280 Pressure Sensor Module High Precision Atmospheric Arduino Replace BMP180
DHT22/AM2302 Digital Temperature And Humidity Sensor Replace SHT11 SHT15 Arduino
DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply Output 1.23V-30V
40 Pin 1 ft ( 12 Inch ) IDE Flat Ribbon Male – Female Extension Cable DVD ROM
tenzometer ZEMIC L6G, 300kg, IP-65, hliník
univerzálny plošný spoj
napájací zdroj

Potom treba konektory, kábliky, napájací zdroj, krabičku a veľa trpezlivosti.
Softvér

Aktualizácia 19.12.2015 – automatické nastavenie presného času pred prenosom údajov na server
Aktualizácia 06.04.2016 – oprava letného času, prepínanie váh, spoločná verzia pre WIFI a GSM
Aktualizácia 20.11.2016 – v38
– zobrazenie grafov na displeji
– možnosť použiť barometrický senzor BMP280
– nové režimy:
Peľ – sušenie peľu alebo medu v príslušnom zariadení
Med – rozpúšťanie medu
Aktualizácia 16.01.2017 – v39
– opravená aktualizácia času

XLoader – nahrávanie softvéru do váhy

Využitie EEPROM (Adobe PDF)
Zapojenie kontaktov Arduino Mega a výstupných konektorov (Adobe PDF)

Ak s vašim displejom nefunguje ani jedna z týchto verzií, rozbehajte svoj displej pomocou vzorových programov v knižnici UTFT a nakalibrujte pomocou URTouch. Zistené hodnoty – typ displeja a kalibračné konštanty mi pošlite. Program vám skompilujem.
Po úspešnom zhotovení, môžete namerané hodnoty posielať na môj server. Prihlasovacie údaje vám poskytnem.

Nastavenie

Kalibrácia váh