0949 174 010 uhrinjozef@gmail.com
V úvodnej obrazovke vyberte položku Vaha

V ďalšej obrazovke vyberte SETUP. Potom váhu, ktorú chcete kalibrovať. Váha musí byť pripojená a nezaťažená.

Počkajte chvíľu, kým sa hodnota Tara na displeji neustáli a hodnota Priemer sa blíži k hodnote Tara. Stlačením Ok údaj zapíšete do pamäti.

V ďalšom kroku na váhu položte kalibračné závažie a jeho hodnotu nastavte tlačidlami + -.

Po ustálení hodnoty stlačte Ok. Tým je kalibrácia váhy hotová.