0949 174 010 uhrinjozef@gmail.com
V úvodnej obrazovke vyberte Vaha potom Setup Ostatne

Nastavte počet pripojených váh a čísla včelstiev na váhach

Nastavte nadmorskú výšku stanovišťa. Nadmorská výška je dôležitá pre správny prepočet barometrického tlaku.

Nastavte parametre pre pripojenie k sieti WIFI. Ak WIFI nepoužívate nechajte prázdne.

Nastavte parametre pre prenos súborov na FTP server. Adresu servera a prihlasovacie údaje. Ak budete mať záujem, môžete namerané údaje posielať na môj server. Zároveň budete mať prístupné aj grafy. Prihlasovacie údaje k môjmu FTP serveru vám na vyžiadanie poskytnem.

Nakoniec môžete aktualizovať čas a dátum. K tomu potrebujete funkčné pripojenie k mobilnému internetu alebo k sieti WIFI s pripojením k internetu. Nie je to nutné urobiť. Správny čas a dátum sa nastaví počas dňa pri prenose nameraných údajov na server. Len tieto prvé namerané hodnoty budú mať chybné časové údaje. Čas na váhe sa denne aktualizuje z internetu.